Tillbaka

Mina tankar kring 

Vedic Art©


 Vedic Art grundar sig på kunskap ur
den mångtusenåriga indiska Veda-traditionen
som lär, att liksom ett frö vet att det ska bli en blomma,
finns också all kunskap om oss själva redan inom oss.

Man målar inte i första hand för att bli konstnär
utan för att få uttrycka sig, HELA sig,
och få insikter om sig själv och sitt liv här och nu.
  Vedic Art är ett sätt att förena konst och liv.

Vedic Art ger oss ett verktyg att genom vårt eget skapande
finna vägen till oss själva och vår egen inneboende visdom.

  


  Inom Vedic Art handlar det mer om drivkraften bakom skapandet och själva skapandeprocessen,
än om hur man tecknar och målar rent tekniskt.

Det handlar om att se och göra synligt
mer än att avbilda.

 När vi skapar med de sjutton principerna i Vedic Art som grund
ger vi oss en möjlighet
att kravlöst inom oss själva
finna vårt eget skapande, vår egen kreativitet,
 bortom prestationskrav och teknisk skicklighet.

Att ”måla Vedic Art”, eller rättare sagt,
att måla när man fått de vediska principerna för skapande återuppväckta i sitt sinne,
hjälper till att frigöra skapandet från ”måsten” och som bieffekt ökar kreativiteten på alla områden i livet,
man har lättare att se möjligheter istället för hinder när man målar kontinuerligt.

Det finns egentligen inget som definierar "Vedic Art-konst" mer än att vi har tillgång till en navigationskarta in till oss själva,
och i olika grad följt den och hittat till oss själva.
Att vi målar så fritt från krav o måsten att den friheten avspeglas i våra målningar .


 


Vedic Art är en konstutbildning som är skapad och
strukturerad av konstnären Curt Källman.

Curt Källman var traditionellt utbildad konstnär
vid Gerlesborgsskolan och Konstakademien i Stockholm,
men hans väg inom konsten följde därefter inte den traditionella vägen.

Vedic Art är ingen organisation,  stiftelse eller förening,
inte knutet till någon religion eller politisk inriktning
utan är helt fristående
 
 


 Jag kom i kontakt med Vedic Art och gick grundkursen under vintern 1995-1996.
Sommaren 1998 på Öland utbildade jag mig till Vedic Art-lärare.
Se även under länken "om mig".


Jag håller
Grundkurser
, där man går igenom de 17 principerna för skapande,
Fortsättningskurser där kunskaperna kring principerna fördjupas och tilläggen som kompletterar och fulländar principerna delas ut,
och
Lärarblock A och B
, dvs utbildar nya Vedic Art-lärare.

From 2008 håller jag även 
Teckningskursen "Namn och Form - Form utan Namn"
Teckningskursen är öppen för alla som genomgått grundkursens 17 principer.

Och from 2009 även
Rymdkurs och Kama
 

Är du intresserad av att gå kurs i Vedic Art ?

Kontakta Vedic Art-lärare
Lena Berggren

 
Mobil: 070-628 7006
E-post: art(at)lenaberggren(punkt)com


Jag har F-skattesedel