Tillbaka

 

 

Kursinnehåll Vedic Art

 

Vedic Art är ett sätt att förena konst och liv.

 

Vedic Art grundar sig på kunskap ur
den mångtusenåriga indiska Veda-traditionen
som lär, att liksom ett frö vet att det ska bli en blomma,
finns också all kunskap om oss själva redan inom oss.
 

Vedic Arts principer startar en process inom var o en under kursens gång.
Det går inte att i ord beskriva vad som sker, när det sker eller hur det sker
- det är en individuell process som måste upplevas av varje individ själv.

Här nedan följer ett försök att kort beskriva kursinnehållet i de olika Vedic Art-kurserna

 

 

GRUNDKURS   6 dagar

 

Grunden för Vedic Art

Under grundkursen börjar vi från början och går steg för steg igenom de 17 vediska principerna för skapande.
 

Vedic Art ger oss ett verktyg, en ”navigationskarta” in till oss själva,
vilket ger oss en möjlighet att komma i kontakt med vårt eget skapande
och att finna vägen till oss själva och vår egen inneboende kreativitet och visdom.
 

Inom Vedic Art handlar det mer om drivkraften bakom skapandet och själva skapandeprocessen,
än om hur man tecknar och målar rent tekniskt.

 

Det handlar om att se och göra synligt mer än att avbilda.

Oftast går man grundkursen under en kursvecka eller tre veckoslut.

 

Efter grundkursen är det valfritt om man vill fortsätta.


Fortsättningskursen samt Teckningskursen Namn och Form, Rymdkursen, Artha och Kama -
kan man from 2009 gå i den ordning man själv väljer.
 


 

FORTSÄTTNINGSKURS ~ 2 dagar

 

Förutsättning: Vedic Art Grundkurs - 17 principer

 

Under fortsättningskursen fördjupar man kunskapen om principerna
och går igenom TILLÄGG TILL PRINCIPERNA som kompletterar och fulländar principerna.

Teckningskurs: NAMN OCH FORM – FORM UTAN NAMN  1 dag
introducerad av Curt Källman våren 2007

Förutsättning: Vedic Art Grundkurs - 17 principer
samt gärna fortsättningskurs med Tilläggen

En speciell teckningskurs för att utforska FORMEN.

Teckningskursen tar avstamp i en sammansmältning av de olika teckningsövningar
som förekommit under åtminstone de senaste 10-12 åren,
samt tar teckningen till en ny nivå för att förstå den skapande processen.

Kursen handlar mer om att visa skapandets process, från impuls till handling, än "att lära sig teckna".

Tecknandet, när man är medveten om processen och kan se sin egen process,
hjälper oss att ta bort hinder för vår utveckling,
och hjälper till att befria oss från våra bindningar till Namn och befriar intellektet från bundenhet till Form.


Via teckningskursens övningar kan vi på alla nivåer ge oss större frihet i vårt skapande och utveckling.
 


 

RYMDKURS ~ 1 eller 2 dagar
introducerad av Curt Källman hösten 2007

Förutsättning: Vedic Art Grundkurs - 17 principer
samt gärna fortsättningskurs med Tilläggen

Rymdkursen syftar till att koppla samman mitt individuella jag med mitt kosmiska jag
för att ge oss ytterligare möjlighet att nå vår fulla skapande potential.

Även Rymdkursen hjälper oss att ta bort hinder för vårt skapande och vår utveckling.ARTHA ~ 1 dag
introducerad av Curt Källman våren 2008

Förutsättning: Vedic Art Grundkurs - 17 principer
samt gärna fortsättningskurs med Tilläggen

En dag som handlar om hur lagarna för resurser fungerar.
Artha betyder resurser och hur vi kontaktar de lagar som ger oss möjligheten att öppna kanalerna till våra resurser.

OBS! Det bara Curt Källman som håller Artha-kursen!

 


 

KAMA I KONSTEN - KAMA I LIVET ~ ½ - 1 dag var
introducerad av Curt Källman hösten 2008

Förutsättning: Vedic Art Grundkurs - 17 principer
samt gärna fortsättningskurs med Tilläggen

En kurs som handlar om "önskningar", önskningar från hjärtat.

Den första kursen i Sverige hölls i Dalarna i december 2008
och är en fortsättning på Namn och Form, Rymdkursen och Artha.

Kursledare för de första kurserna var Curt Källman och Mo Olin
 


MOKSHA ~ 2 dagar

introducerad av Johannes Källman våren 2010

Förutsättning: Vedic Art Grundkurs - 17 principer

Moksha betyder befrielse och är en av de fyra grundpelarna i Veda.
De andra är Dharma (vår individuella livsväg), Artha (våra resurser) och Kama (kärlek/begär/önskningar).
Moksha handlar om hur vi ska kunna förverkliga detta i såväl konsten som i livet.

Befrielsen, Moksha, handlar inte om att avstå från livet
utan om att kunna leva utan bundenhet till olika begränsningar.
Ledtrådar på vägen mot att befria sig själv.

Kursens syfte är inte att visa vägen
utan att ge oss möjlighet att röja undan hinder för att hitta vår egen sanning och frihet.


För att gå mokshakursen ska du ha gått Vedic Arts grundkurs och fått de 17 principerna.
Du behöver inte ha gått andra Vedic Art fortsättningskurser innan.

OBS! Det bara Johannes Källman som håller Moksha-kursen!


 

ARTONDE OCH NITTONDE TILLÄGGEN ~ 2 dagar

introducerad av Johannes Källman våren 2011

Förutsättning: Vedic Art Grundkurs - 17 principer
 

Vedic Arts Artonde & Nittonde Tillägg är sedan tidigare omnämnda av Curt Källman under några av hans föredrag.

Curt och Johannes Källman har tillsammans utarbetat en fortsättningskurs med dessa två tillägg.

Det Artonde & Nittonde Tillägget är inga nya principer utan erfarenheter som kan upplevas som ett resultat av de 17 principernas fullbordan i livet och konsten.

OBS! Det bara Johannes Källman som håller kursen om Artonde och Nittonde Tilläggen!LÄRARBLOCK A

Förutsättning: Vedic Art Grundkurs - 17 principer
samt gärna Fortsättningskurs så du fått Tilläggen

Lärarutbildningen i Vedic Art är uppdelad i två block, du går ett block i taget.
A-blocket omfattar principerna 1-15.

Det lärarutbildningen syftar till, är att ge den som vill bli lärare ytterligare fördjupning i principerna
och verktyg att kunna gå vidare med.
Vi som redan är lärare delar med oss av våra erfarenheter och hur vi gör.
 


 

LÄRARBLOCK B

Förutsättning: Lärarblock A

Lärarutbildningen i Vedic Art är uppdelad i två block, du går ett block i taget.
B-blocket omfattar principerna 15-17.

Det lärarutbildningen syftar till, är att ge den som vill bli lärare ytterligare fördjupning i principerna
och verktyg att kunna gå vidare med.
Vi som redan är lärare delar med oss av våra erfarenheter och hur vi gör.